Predškolska ustanova Vrtić Zvončica

Akreditovana privatna predškolska ustanova

Upis dece uz subvenciju

Priprema dece za polazak u školu

Dete ima prava na obrazovanje, što zavisi od njegove ličnosti, talenta, mentalnih i fizičkih sposobnosti! Do polaska u skolu dete treba da se igra i polaskom u vrtić započinje njegova priprema za skolu.


Za igru je potrebno vreme, prostor, sredstva i partner za igru. Roditelj osigurava uslove života a vrtić pravilno usmerava dete. Pravo svakog deteta je da se slobodno druži i igra sa drugom decom

o nama

Predstavljamo vam naš vrtić i program vaspitno - obrazovnog rada

Naš vrtić obuhvata decu od 1 godine do polaska u školu ( jasleni, vrtićki uzrast i pripremni program za polazak dece u školu ) U okviru programa "Godine uzleta", istraživački pristup je ključan za dečiji razvoj. Naš fokus je usmeren na njihova interesovanja, radoznalost i potrebe, kako bismo kreirali program rada koji je relevantan i zanimljiv za decu.

Projektno planiranje nam omogućava da se fokusiramo na određene tematske projekte tokom određenog perioda. Dužina trajanja projekta može varirati u zavisnosti od složenosti teme i interesovanja dece. Projekat može trajati nekoliko dana, nedelja ili čak nekoliko meseci.

Naša praksa je da posvetimo dovoljno vremena da deca istražuju, postavljaju pitanja, eksperimentišu i otkrivaju nove stvari. Kroz projekte, deca uče da postavljaju ciljeve, razvijaju strategije za rešavanje problema, stiču veštine timskog rada i razvijaju kreativnost. Uz podršku našeg tima vaspitača, deca aktivno učestvuju u planiranju, implementaciji i evaluaciji projekata.

Naša filozofija je da je svako dete jedinstveno i da ima svoje individualne talente i interese. Kroz praćenje tih interesa, možemo prilagoditi naš program rada kako bismo najbolje iskoristili potencijal svakog deteta. Nastojimo da negujemo radoznalost, samostalnost i kritičko razmišljanje kod dece, kako bi postala aktivni kreatori svog učenja.

Verujemo da je ovakav pristup osnažujući za decu i omogućava im da razviju svoju ličnost, samopouzdanje i ljubav prema učenju. Kroz program godine uzleta i projektno planiranje, nastojimo da stvorimo inspirativno okruženje u kojem deca mogu rasti, istraživati i ostvarivati svoj pun potencijal. Mi smo akreditovana Predškolska ustanova i u sistemu smo subvencija grada Beograda.

Naša potvrda uspeha je 25 godina postojanja i uspešnog rada kroz mnoge prošle generacije koje su bile naši korisnici.

icon images

Program jaslene grupe

Realizacijom Pripremnog Predškolskog Programa razvija se bogatstvo odnosa i zajedničkih aktivnosti življenja u kojima preovlađuje igra, stvaralačka i praktična aktivnost usmerena na pripremu deteta za polazak u školu.

icon images

Program vrtićke grupe

Vaspitači u saradnji sa stručnim saradnicima stvaraju uslove za unapređenje zdravlja i razvijanja navika lične higijene. Zadovoljiti potrebe dece za kretanjem i igrom i sticanjem novih znanja.

icon images

Program za predškolce

Polazak u školu je najveći događaj detinjstva. Rad u školi zahteva ozbiljan napor i zato dete mora biti dovoljno dobro pripremljeno (fizički i psihički).

Besplatan vrtić od decembra 2023

Vrtić Zvončica

U vtiću i jaslicama zvončica pažljivo biramo jelonik svakog dana. Takođe svako dete u vrtiću poseduje svoj zdravstveni karton u kome pratimo zdravlje dece tokom cele godine.

Novosti

Dragi roditelji, pratite našu stranicu Novosti i budite u toku sa najnovim dešavanjima u Predškolskoj ustanovi "Zvončica".

Još jedan rođendan

Rođendani naših mališana obavezno se obeležavaju u krugu drugara iz vrtića....

U susret proleću

Proleće se budi i unašem vrtiću. Pogledajte deo naših radova u susret proleću...

Novi uslovi pri upisu u obdanište

Iz Sekretarijata poručuju da će biti izmena u ostvarivanju prava na boravak deteta u predskolskoj ustanovi....